HOME EMAIL WEBSIDE MAP HOME EMAIL WEBSIDE MAP HOME EMAIL WEBSIDE MAP

Vyhledávání

POSTUP PŘI KRÁDEŽI SEGWAYE

Přes všechna technická opatření se může stát, že je vám Segway odcizen. V takovém případě je nutné především vše nahlásit na Policii ČR. Následně pak je nezbytné, abyste o tom informovali naši společnost na telefonním čísle
+  420 724 999 683, nebo na e-mailu info@gsi-distribution.cz a nahlásili nám sériové číslo odcizeného Segwayie. Toto sériové číslo následně bude zaneseno do celosvětové databáze. V okamžiku, kdyby se zloděj snažil nechat -  kdekoliv na světě u jakéhokoliv distributora -  Segway opravit (opravu Segwayie lze realizovat výhradně přes autorizovaného distributora), případně by se pokoušel získat informace, k nimž je nutné zadání sériového čísla stroje, bude odhalen. Ihned budou informovány bezpečnostní složky a vy jako původní majitel. Před krádeží dokonale Segway uchrání systém SEGWatch, díky němuž máte neustálý přehled o tom, kde váš Segway byl a je.

Shrnutí kroků

1. Krádež nahlásit Policii ČR
2. Oznámit krádež společnosti GSI distribution s.r.o.
    (konkrétně typ a sériové číslo Segwaye)